Verktygsväxlare

Robot system products (RSP) Verktygsväxlare

RSPs verktygsväxlare är utformade för att ge robotar maximal flexibilitet. Tack vare kompakta och robusta konstruktioner klarar verktygsväxlarna kontinuerliga byten av verktyg, dag efter dag, med bibehållen tillförlitlighet och säkerhet.

  • Snabb låsning --> 0,3 sekunder
  • Förlåtande dockningsmekanism.
  • Robust utformning som klarar höga vridmoment.
  • Låga krav på service och underhåll.
  • 3D-modeller för robot CAD-system.

Den patenterade låsmekanismen TrueConnect™ är basen i våra verktygsväxlare. Tekniken baseras på stålkulor som pressas in i  kaviteter – lasten fördelas jämnt och likformigt i alla riktningar, spelet blir minimalt och dockningstoleranserna stora. Låsmekanismen medför också att kontaktstiften för elektriska signaler direkt hamnar i korrekt läge, friktion och slitage minskar och livslängden ökar.

Titta på vår media-sida eller gå in på YouTube för att se en film om TrueConnect™.